GDPR - General Data Protection Regulation

Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost všeobecné nařízení Evropské unie GDPR, které zavádí změny v ochraně osobních údajů. Tyto změny se týkají hlavně zacházení s osobními údaji a jejich uchováváním. Cílem je zvýšení úrovně ochrany osobních údajů a posílení práva všech občanů EU. Nedodržení tohoto nařízení přináší společnostem rizika v podobě vysokých sankcí.

Koho se GDPR týká

Povinnost dodržovat toto nařízení je závazná téměř pro všechny podnikatele (evropských, ale i se sídlem mimo EU, poskytujících svůj výrobek či služby v rámci EU přes web či aplikace), kteří pracují s osobními údaji, neboť přes ně tyto údaje procházejí. Za osobní údaj se považuje jakákoli informace o fyzické osobě, která je součástí jeho identity, což může být údaj o jednotlivci (např. adresa, příjmení, telefonní číslo apod.) nebo technický údaj, díky kterému daného jednotlivce snadno identifikujete (např. IP adresa, soubory cookies). GDPR se však netýká jen podnikatelů, ale i neziskového sektoru či vládních a mimovládních organizací.

Čeho se GDPR týká

Při zpracovávání osobních údajů jde o úkony jako například shromažďování a ukládání údajů, analyzování údajů, zveřejňování údajů, či poskytování údajů dalším osobám. Tyto údaje zpracovávají podnikatelé, kteří přijímají objednávky od zákazníků, zasílají reklamní nabídky, nebo například vedou zákaznickou linku se záznamem. Týká se to však i vedení účetnictví a mzdové agendy, kde se evidují životopisy uchazečů o zaměstnání. Zpozornět by měli všichni ti, kteří organizují na svých webových stránkách či sociálních sítích spotřebitelské soutěže, nebo spravují účty uživatelů.

Za účelem vyhovění požadavkům nově přijatého nařízení GDPR, musíte jako podnikatel splňovat rozsáhlou agendu, která v sobě zahrnuje dodržování základních zásad ochrany osobních údajů, zavedení dokumentace související s ochranou osobních údajů, její pravidelnou aktualizaci, dále obnovení souhlasů se zpracováním osobních údajů jakož i kontrolu smluv či obchodních podmínek.

Při nedodržení nových pravidel hrozí firmám vysoké pokuty do výšky 20 miliónů eur nebo 4 ročního obratu společnosti.

V oblasti GDPR poskytujeme následující služby:
– ochranu osobních údajů na webové stránce
– poučení oprávněné osoby systému
– vypracování GDPR projektu a jeho implementace
– souhlas se zpracováním osobních údajů
– záznamy Informačních systémů
– smlouva mezi provozovateli a zprostředkovateli

Rozhodnite sa pre nás

  • EFEKTIVITA & RÝCHLOSŤ

    Efektívne, rýchle a flexibilné riešenie Vašich špecifických požiadaviek

  • PORADENSTVO

    Naše poradenstvo – vysoká kvalita za prijateľné ceny

  • SKÚSENOSTI

    Profesionálny personál so skúsenosťami na lokálnej i medzinárodnej úrovni

Máte záujem o spoluprácu?

color
https://rvdservices.cz/wp-content/themes/yunik-installable/
https://rvdservices.cz/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://rvdservices.cz/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off