Audit

Pro naše klienty zabezpečujeme audit účetní a konsolidované účetní uzávěrky a jiné auditorské služby podle Mezinárodních auditorských standardů vydaných IFAC, zákonech o auditorech, etickým kodexem a jinými legislativními předpisy ustanovenými Českou komorou auditorů.

Zabezpečíme hlavně tyto auditorské služby:

 • audit individuální účetní závěrky
 • audit konsolidované účetní závěrky
 • audit nebo kontrolu podvojného účetnictví
 • audit a kontrolu určitých oblastí podvojného účetnictví a daní
 • audit výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy
 • vypracování podkladů, přehledů a tabulek pro sestavení konsolidované účetnické závěrky mateřské firmy

Podle rozsahu ověřování vykonáme:

 • audit výběrovým způsobem – zabezpečíme ověření účetní uzávěrky na základě auditorských postupů
 • audit úplným způsobem – ověřujeme účetní dokumentaci (faktury, interní a pokladní doklady) a položky účetní závěrky
 • daňový audit – vykonáváme audit daňových procesů. Ověřujeme správnost vedení evidence DPH, odpočtu DPH, posouzení správnosti účetního a daňového odpisu pohledávek a jiné

Při auditu uskutečňujeme postupy na získání auditorských důkazů o sumách a údajích vykázaných v účetní závěrce, ověřujeme vnitřní kontrolní systém, dodržování předpisů, vyhodnocujeme vhodnost použitých účetních zásad a účetních metod, přiměřenost účetních odhadů, jakož i celkovou prezentaci účetní závěrky.

Rozhodněte se pro nás

 • EFEKTIVITA & RYCHLOST

  Efektivní, rychlé a flexibilní řešení Vašich specifických požadavků

 • PORADENSTVÍ

  Naše poradenství – vysoká kvalita za přijatelné ceny

 • ZKUŠENOSTI

  Profesionální personál se zkušenostmi na lokální i mezinárodní úrovni

Máte zájem o spolupráci?

color
https://rvdservices.cz/wp-content/themes/yunik-installable/
https://rvdservices.cz/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://rvdservices.cz/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off